“आता मानसिक आजारांसाठी विमा संरक्षण सक्तीचे!”

  मानसिक आजारग्रस्त विमाधारकांना विमा संरक्षण देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांना विमा प्राधिकरणाचे स्पष्ट आदेश. देशात कार्यरत असलेल्या विमा कंपन्यांनी मानसिक

Read more
%d bloggers like this: